Dolce Gusto LogoDet er vigtigt, at du i ny og næ plejer din Dolce Gusto kapselmaskine ved at afkalke den, for altid at få et fantastisk resultat, når du brygger kaffe.

Når du sørger for at afkalke din Dolce Gusto maskine, så er du med til at sikre den en længere levetid.

Mangler du afkalkning til Dolce Gusto maskiner?

i samarbejde med PriceRunner

→ Hvor tit bør jeg afkalke min Dolce Gusto maskine?

Vi anbefaler, at du afkalker din Dolce Gusto maskine 1 gang hver 2.-3. måned. I Danmark har vi nemlig en temmelig høj vandhårdhed, som kan slide meget på maskinen og kalke den til hurtigere. Så det er vigtigt, at man sørger for at få den afkalket.

→ Hvad for noget afkalkningsmiddel skal jeg bruge til min Dolce Gusto maskine?

Når du skal afkalke din Dolce Gusto maskine, anbefaler vi, at du køber noget, som er skånsomt for din maskine. Dette kunne f.eks. være Dolce Gusto’s eget afkalkningsmiddel – Dolce Gusto, Liquid Descaling kit.

Guide: Dolce Gusto Afkalkning

Step-by-step guide til afkalkning af alle Dolce Gusto maskine modeller. Find din kaffemaskine på listen.

Dolce Gusto Lumio Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Lumio Maskine

Afkalkes hver 3. måned eller hvis indikatorlyset blinker orange.

Dolce Gusto Delonghi kaffemaskine Lumio

 1. Sluk din maskine.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Fjern kapselholderen og indsæt afkalkningstragten.
 5. Indsæt igen kapselholderen.
 6. (Hvis du ikke har tragten – ingen bekymring – man kan sagtens afkalke maskinen uden og spring således step 4 og 5 over).
 7. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 8. Skub håndtaget ovenpå maskinen over på den varme og hold den der i mindst 10 sekunder indtil indikatorlyset blinker grøn og orange. (Maskinen vil automatisk vælge den 7. bar).
 9. Skub håndtaget over på den varme for at starte afkalkningsprocessen. (Baren vil nu automatisk gå fra 7-5).
 10. Når den når 5. bar så ryk håndtaget hen på den kolde funktion. (Baren vil nu automatisk gå fra 5-4, hvorefter håndtaget automatisk rykker hen på stop positionen. ven nu 2 minutter før du fortsætter).
 11. Når maskinen igen viser 4. bar, så tømmer du vandbeholderne og vasker selve maskinens vandbeholder grundigt.
 12. Fyld den igen op med postevand og sæt den tilbage i maskinen.
 13. Skub håndtaget over på varm igen for at fortsætte.
 14. Lad maskinen køre til den stopper.
 15. Tøm 1-liters beholderen og stil den derefter tilbage.
 16. Genfyld vandbeholderen på maskinen og sæt den tilbage i maskinen.
 17. Skub nu håndtaget over på den kolde funktion.
 18. Når maskinen stopper er afkalkningen færdig og indikatorlyset bliver grønt.
 19. Din maskine er nu afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Colors Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Colors Maskine

Afkalkes hver 3. måned eller hvis indikatorlyset blinker orange.

 1. Colors Dolce Gusto Delonghi kaffemaskineSluk din maskine.
 2. Fyld fyld maskinen vandbeholder med 500ml (0,5 liter) vand.
 3. Påfyld afkalkningsmidlet i samme beholder.
 4. Placér en beholder (mellem 0,6-1 liter) under kaffehanen.
 5. Skub maskinens håndtag over på varmefunktionen og hold den der i mindst 10 sekunder.
 6. Indikatorlyset vil nu blinke grøn og orange. (Maskinen starter på den 7. bar og vil herfra få ned ad i takt med afkalkningsprogrammet udføres).
 7. Skub håndtaget over på den varme for at starte afkalkningsprocessen. (Baren vil nu automatisk gå fra 7-5).
 8. Når den når 5. bar skal håndtaget skubbes hen på koldefunktionen. (Baren vil nu automatisk gå fra 5-4, hvorefter håndtaget automatisk rykker hen på stop positionen. ven nu 2 minutter før du fortsætter).
 9. Når maskinen igen viser 4. bar, så tømmer du vandbeholderne og vasker selve maskinens vandbeholder grundigt.
 10. Fyld den igen op med postevand og sæt den tilbage i maskinen.
 11. Skub håndtaget over på varm igen for at fortsætte.
 12. Lad maskinen køre til den stopper.
 13. Tøm 1-liters beholderen og stil den tilbage under kaffehanen.
 14. Genfyld maskinens vandbeholder og sæt den tilbage.
 15. Drej håndtaget over på den koldefunktionen.
 16. Når maskinen stopper er afkalkningen færdig og indikatorlyset bliver grønt.
 17. Den Dolce Gusto Color er nu afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Esperta Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Esperta kaffemaskine

 • Afkalkes hver 3.-4. måned eller hvis afkalkningssignalet (dette lys finder du oven på maskinen) blinker orange.
 • Brug ikke eddike til afkalkning.
 • Tryk ikke på on/off knappen under afkalkningen.

 1. Dolce Gusto Delonghi kaffemaskine EspertaSluk din maskine.
 2. Fyld en beholder op med 500ml (0,5 liter) vand og hæld herefter afkalkningsblandingen i samme beholder.
 3. Påfyld denne blanding i din Dolce Gusto Esperta kaffemaskines vandbeholder.
 4. Placer samme beholder, som du benyttede til at mixe afkalkningsblandingen, under kaffehanen på maskinen.
 5. Hold maskinens on/off knap nede i mindst 5 sekunder for at aktivere afkalknings-tilstand. (Herefter vil maskinens lys blinke orange.)
 6. Tryk nu på enten ‘VARM’-knappen eller ‘KOLD-knappen for at starte afkalkningsprocessen.
 7. Maskinen vil nu køre i ca. 2 minutter “on and off” mens den afkalker.
 8. Når maskinen stopper og volumeindikatoren blinker hurtig, så skal maskinens vandbeholder og anden benyttet vandbeholder skylles og rengøres og påfyld postevand i maskinens vandbeholder og stil anden beholder under kaffeudløb.
 9. Tryk igen på ‘VARM’-knappen eller ‘KOLD-knappen for at starte afkalkningsprocessen.
 10. Når kaffemaskinen stopper er afkalkningsprogrammet afsluttet.
 11. Din Dolce Gusto Esperta Delonghi er nu færdig, afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Infinissima Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Infinissima Maskine

Det anbefales at en Dolce Gusto Infinissima afkalkes hver 3. måned eller hvis ‘power-knappen’ blinker orange.

 1. Dolce Gusto Krups kaffemaskine InfinissimaSluk din Dolce Gusto Infinissima.
 2. Påfyld 500ml (0,5 liter) postevand i vandtanken.
 3. Påfyld afkalkningsmidlet i vandtanken.
 4. Påsæt afkalkningstragten. (Hvis du ikke har denne tragt – så ingen bekymring – man kan stadigvæk afkalke kaffemaskinen uden problemer.)
 5. Placer beholder under kaffehanen. (ca. 1 liter)
 6. Hold maskinens power-knap nede i mindst 5 sekunder for at aktivere afkalknings-mode. (Herefter vil maskinens lys blinke grønt og orange.)
 7. Start afklakningsprocessen: Skub håndtag hen på ‘VARM’.
 8. Når vandtanken er halvt fuld; skub så håndtag tilbage i STOP (midten).
 9. Vent 2 minutter.
 10. Skub håndtaget tilbage på ‘VARM’.
 11. Vent til vandtank er tom.
 12. Skub så håndtag tilbage på STOP (midten).
 13. Vent 2 minutter.
 14. Tøm beholder og stil den tilbage.
 15. Rens vandtanken, fyld den og stil tilbage i maskine.
 16. Skub håndtaget hen på ‘VARM’. 
 17. Når vandtanken er halvt fuld; skub så håndtag tilbage i STOP (midten).
 18. Skub håndtag hen på ‘KOLD’.
 19. Vent til vandtank er tom.
 20. Skub så håndtag tilbage på STOP (midten).
 21. Tøm beholder
 22. Sluk kaffemaskinen
 23. Din Dolce Gusto Infinissima er afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Eclipse Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Eclipse Maskine

Det anbefales at en Dolce Gusto Infinissima afkalkes hver 3. måned eller hvis ‘power-knappen’ blinker orange.

Dolce Gusto kaffemaskine Eclipse

 1. Sluk din Dolce Gusto Eclipse.
 2. Påfyld 500ml (0,5 liter) postevand i vandtanken.
 3. Påfyld afkalkningsmidlet i vandtanken.
 4. Fjern drypbakken
 5. Placer beholder under kaffehanen. (ca. 1 liter)
 6. Hold maskinens ‘tænd/sluk’-knap nede i mindst 5 sekunder for at aktivere afkalkningsprogram. (Herefter vil maskinens lys blinke grønt og orange.)
 7. Start afklakningsprocessen: Tryk på ‘VARM’-knappen.
 8. Vent 2 minutter.
 9. Når ‘KOLD’-knappen blinker – tryk på den for at fortsætte.
 10. Når den stopper – vent 2 minutter yderligere.
 11. Tøm beholder og stil den tilbage.
 12. Rens vandtanken, fyld den og stil tilbage i maskine.
 13. Tryk på ‘VARM’-knappen.
 14. Vent til maskinen stopper.
 15. Tøm beholder og stil den tilbage.
 16. Fyld vandtanken og stil tilbage i maskine.
 17. Tryk på ‘KOLD’-knappen.
 18. Vent til vandtank er tom.
 19. Fjern vandbeholder
 20. Sæt drypbakke tilbage
 21. Din Dolce Gusto Eclipse er afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Mini Me Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Mini Me Maskine

Det anbefales at en Dolce Gusto Mini Me afkalkes hver 3. måned.

Dolce Gusto kaffemaskine Mini Me

 1. Sluk din Dolce Gusto Mini Me.
 2. Påfyld 500ml (0,5 liter) postevand i en passende størrelse vandbeholder.
 3. Påfyld afkalkningsmidlet i samme vandbeholder.
 4. Tøm maskinens vandtank.
 5. Påfyld afkalkningsblandingen i vandtanken.
 6. Påsæt afkalkningstragten. (OBS! Den er ikke nødvendig, men forøger afkalkning effektiviteten).
 7. Placer beholder under kaffehanen (den du benyttede til at blade afkalkningsmiddel og postevand).
 8. Hold maskinens power-knap nede i mindst 5 sekunder for at aktivere afkalknings-mode. (Herefter vil maskinens lys blinke grønt.)
 9. Start afklakningsprocessen: Vælg den 7. bar med slidere og skub håndtaget hen på varm
 10. Vent 2 minutter.
 11. Skub handtaget tilbage på ‘KOLD’.
 12. Når maskinen stopper; vent 2 minutter.
 13. Tøm beholder og stil den tilbage.
 14. Rens vandtanken, fyld den og stil tilbage i maskine.
 15. Skub håndtaget hen på ‘VARM’. 
 16. Vent 2 minutter.
 17. Skub håndtag hen på ‘KOLD’.
 18. Vent til vandtank er tom.
 19. Når maskinen er færdig blinker ‘ON/OFF’ knappen grønt og rødt.
 20. Fjern beholder.
 21. Stil drypbakken tilbage.
 22. Din Dolce Gusto Mini Me er afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Circolo Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Circolo Maskine

 1. Sluk din maskine.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 5. Sørg for kapsel-holder/skuffen sidder i maskinen.
 6. Drej mængdebaren helt ned på minimum.
 7. Hold den grønne “power/on” knap på siden, nede i 5 sekunder, indtil den begynder at blinke grønt.
 8. Drej nu mængdebaren helt op på maksimum og tryk på den “røde/varme” knap.
 9. Afkalknings processen starter nu og tager cirka 2 minutter.
 10. Skyl nu din Dolce Gusto maskines vandbeholder grundigt med vand og fyld den med cirka 1 liter vand.
 11. Tøm 1-liters beholderen for den brugte afkalkningsblanding og sæt den tilbage under kaffeudløbet.
 12. Drej igen mængdebaren helt op på maksimum og tryk igen på den “røde/varme” knap.
 13. Lad vandet løbe igennem maskinen – det tager cirka 2 minutter.
 14. Når den er færdig, så lader du mængdebaren stå på maksimum, og trykker derefter på den “blå/kolde” knap – som også tager 2 minutter.
 15. Når den er færdig, så slukker du blot for din maskine og afkalkning processen er gennemført.

Dolce Gusto Genio Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Genio Maskine

Nestlé Dolce Gusto Genio kaffemaskine

 1. Sluk din maskine.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 5. Sørg for kapsel-holder/skuffen sidder i maskinen.
 6. Hold den grønne “power/on” knap på siden nede i 5 sekunder indtil den begynder at blinke grønt.
 7. Drej nu mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum (højre).
 8. Mændgebaren begynder nu at tælle ned og din Dolce Gusto Genio maskine kører i start/stop drift i ca. 2 minutter og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 9. Drej nu håndtaget helt til venstre (minimum).
 10. Mændgebaren begynder nu at tælle ned, og din Dolce Gusto Genio maskine kører i start/stop drift i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 11. Tøm 1-liters beholderen for den brugte afkalkningsblanding og sæt den tilbage under kaffeudløbet.
 12. Fyld nu selve maskinens vandbeholder med cirka 1 liter vand.
 13. Drej igen mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum (højre).
 14. Mændgebaren begynder nu at tælle ned, og din maskine kører som før i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 15. Drej igen håndtaget helt til venstre (minimum) og mændgebaren begynder nu at tælle ned som før, igen i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 16. Når afkalknings processen er færdig, så lyser power/on knappen rød – vent til den lyser grønt og sluk derefter maskinen.
 17. Husk at skylle maskinens vandbeholder grundigt med vand, så alt afkalkningsmidlet er væk inden brug.
 18. Din Nescafé Delonghi Dolce Gusto Genio maskine er nu afkalket.

Dolce Gusto Piccolo Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Piccolo Maskine Kaffemaskine

Nestlé Dolce Gusto Piccolo Maskine

 1. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 2. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 3. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 4. Hold den grønne “power/on” knap på siden nede i 5 sekunder indtil den begynder at blinke grønt.
 5. Drej nu mængdebaren helt op på maksimum og tryk på den “røde/varme” knap.
 6. Afkalknings processen starter nu og tager cirka 2 minutter.
 7. Når den er færdig, blinker den grønne “power/on” knap i 2 minutter.
 8. Afvent nu til den stopper med at blinke, og så er afkalkningen færdig.
 9. Skyl nu din Dolce Gusto maskines vandbeholder grundigt med vand.
 10. Tøm 1-liters beholderen for den brugte afkalkningsblanding og sæt den tilbage under kaffeudløbet.
 11. Fyld nu selve maskinens vandbeholder med cirka 1 liter vand.
 12. Drej igen mængdebaren helt op på maksimum og tryk igen på den “røde/varme” knap.
 13. Lad vandet løbe igennem maskinen – det tager cirka 2 minutter.
 14. Når den er færdig, så lader du mængdebaren stå på maksimum og trykker derefter på den “blå/kolde” knap – som også tager 2 minutter.
 15. Når den er færdig, så slukker du blot for din maskine, og afkalkning processen er gennemført.
 16. Husk at skylle maskinens vandbeholder grundigt med vand, så alt afkalkningsmidlet er væk.
 17. Din Dolce Gusto Piccolo maskine er nu afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Melody Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Melody Maskine

Nestlé Dolce Gusto Melody kaffemaskine

 1. Sluk din maskine.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Placér en 1-liters beholder under kaffeudløbet.
 5. Sørg for kapsel-holder/skuffen sidder i maskinen.
 6. Hold den grønne “power/on” knap på siden nede i 5 sekunder indtil den begynder at blinke grønt.
 7. Drej nu mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum (højre).
 8. Mændgebaren begynder nu at tælle ned, og din Dolce Gusto Melody maskine kører i start/stop drift i ca. 2 minutter og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 9. Drej nu håndtaget helt til venstre (minimum).
 10. Mændgebaren begynder nu at tælle ned og din Dolce Gusto Melody maskine kører i start/stop drift i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 11. Tøm 1-liters beholderen for den brugte afkalkningsblanding, og sæt den tilbage under kaffeudløbet.
 12. Fyld nu selve maskinens vandbeholder med cirka 1 liter vand.
 13. Drej igen mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum (højre).
 14. Mændgebaren begynder nu at tælle ned, og din maskine kører som før i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 15. Drej igen håndtaget helt til venstre (minimum) og mændgebaren begynder nu at tælle ned som før, igen i ca. 2 minutter, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 16. Når afkalknings processen er færdig, så lyser power/on knappen rød – vent til den lyser grønt og sluk derefter maskinen.
 17. Husk at skylle maskinens vandbeholder grundigt med vand, så alt afkalkningsmidlet er væk inden brug.
 18. Din Nescafé Delonghi Dolce Gusto Melody maskine er nu afkalket.

Dolce Gusto Jovia Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Jovia Maskine

Nestlé Dolce Gusto Jovia

 1. Sluk din maskine.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Placér en beholder/stort krus, på minimum 500-600 ml, under kaffeudløbet.
 5. Sørg for kapsel-holder/skuffen sidder i maskinen.
 6. Hold den grønne “power/on” knap på siden nede i 5 sekunder indtil den begynder at blinke grønt.
 7. Drej nu mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum varme (højre).
 8. Din Dolce Gusto Jovia maskine kører nu i start/stop drift i ca. 2 minutter imens afkalkningen løber igennem maskinen, og derefter er håndtaget tilbage på midten.
 9. Vent 2 minutter og lad afkalkningsmidlet virke.
 10. Tøm beholderen du har benyttet, for den brugte afkalknings blanding.
 11. Skyl grundigt vandbeholderen på selve maskinen og fyld den igen med vand.
 12. Drej igen mængdebaren/håndtaget helt op på maksimum varme (højre) og din maskine vil starte med at skylle igennem. Imens vil ‘power/on’ knappen blinke orange.
 13. Hold øje med vandtanken – når den er halvt fuld, sætter du håndtaget på “stop”.
 14. Derefter drejer du håndtaget helt ned på minimum (venstre). Knappen blinker igen orange.
 15. Når vandtanken er tom, så sætter du håndtaget på “stop” igen.
 16. Afkalkningen er nu færdig.
 17. Husk at skylle maskinens vandbeholder grundigt med vand, så alt afkalkningsmidlet er væk inden brug.
 18. Din Dolce Gusto Jovia maskine er nu afkalket og klar til brug.

Dolce Gusto Stelia Maskine

Afkalkning af Dolce Gusto Stelia maskine

Nestlé Dolce Gusto Stelia maskine

 1. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 2. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 3. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 4. Hold den grønne “power/on” knap på siden nede i 5 sekunder indtil den begynder at blinke grønt.
 5. Drej nu mængdebaren helt op på maksimum, og tryk på den “røde/varme” knap.
 6. Afkalknings processen starter nu og tager cirka 2 minutter.
 7. Når den er færdig blinker den grønne “power/on” knap i 2 minutter.
 8. Afvent nu til den stopper med at blinke og så er afkalkningen færdig.
 9. Skyl nu din Dolce Gusto maskines vandbeholder grundigt med vand.
 10. Tøm 1-liters beholderen for den brugte afkalkningsblanding og til den tilbage under kaffeudløbet.
 11. Fyld nu selve maskinens vandbeholder med cirka 1 liter vand.
 12. Drej igen mængdebaren helt op på maksimum, og tryk igen på den “røde/varme” knap.
 13. Lad vandet løbe igennem maskinen – det tager cirka 2 minutter.
 14. Når den er færdig, så lader du mængdebaren stå på maksimum, og trykker derefter på den “blå/kolde” knap – som også tager 2 minutter.
 15. Når den er færdig, så slukker du blot for din maskine og afkalkning processen er gennemført.
 16. Husk at skylle maskinens vandbeholder grundigt med vand, så alt afkalkningsmidlet er væk inden brug.
 17. Din Dolce Gusto Stelia maskine er nu afkalket og klar til brug.