Kapsler til NespressoDet er vigtigt at vedligeholde og afkalke din Nespressomaskine både for at sikre den en længere levetid, men også for at få den bedst mulige smag og kvalitet ud af dine kaffekapsler.

Leder du efter afkalkning til Nespresso maskiner?

i samarbejde med PriceRunner

→ Hvor ofte skal jeg afkalke min Nespresso® maskine?

Vi anbefaler at du afkalker din Nespresso maskine 1 gang hver anden måned. Det er fordi vi i Danmark har en høj vandhårdhedsgrad, hvilket slider meget på selv de bedste kaffemaskiner og derfor er det en god ide at afkalke din Nespresso® maskine med jævne mellemrum.

→ Hvilket afkalkningsmiddel skal jeg bruge til min Nespresso® maskine?

Vi anbefaler, at du køber afkalkningsmiddel såsom Nespressos eget afkalkningsmiddel, der giver en skånsom afkalkning af din Nespresso® maskine og dens gummipakninger.

→ Hvor lang tid tager det at afkalke min Nespresso® maskine?

Kort sagt – omkring 20 minutter og herefter vil din kapselmaskine igen være i topform og klar til at brygge en dejlig kop kaffe til dig.

Afkalkning af Nespresso kaffemaskiner

Afkalkning af Nespresso Maskiner - Step-by-step Guide

Find din Nespresso maskine på listen og følg step-by-step guiden eller se videoen for at afkalke og rengøre den, så du igen kan drikke lækker og smagsfuld kaffe.

Nespresso® Essenza Mini

Afkalkning af Nespresso® Essenza Mini maskine

Nyttig info: Det tager ca. 15 min at afkalke din Nespresso Essenza Mini maskine.

Nespresso Essenza Mini

 1. Sluk din Nespresso Essenza Mini kaffemaskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler:
  1. Tøm kapselmagasinet (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), 
  2. Tøm kapselbeholderen
  3. Tøm drypbakken.
 3. Hæld en afkalkningsblanding i maskinens vandbeholder, samt 600ml (0,6 liter) postevand.
 4. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen (f.eks. en skål eller lign.).
 5. Tænd din Nespresso® Essenza Mini maskine (ved at klikke på én af dens 2 knapper), og vent til de 2 knapper stopper med at blinke.
 6. Hold nu de 2 knapper nede samtidig i 5 sekunder. – Derefter vil de 2 knapper blinke hurtigt for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 7. Klik nu på ‘Lungo knappen’ (den store kop til højre) for at starte afkalkningsprocessen.
 8. Vent nu til hele blandingen er løbet igennem og genopfyld derefter vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 9. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på ‘Lungo knappen’ for at køre blandingen igennem Nespresso@ Essenza Mini maskinen endnu en gang.
 10. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 11. Fyld den derefter helt op med rent vand og klik igen på ‘Lungo knappen’ for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt (husk at stil 1-liters beholderen under kaffehanen).
 12. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen at holde de 2 knapper nede i 5 sekunder.
 13. Din Nespresso® Essenza Mini maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Creatista

Afkalkning af Nespresso® Creatista maskine

Nyttig info: 

 • Din Nespresso Creatista kaffemaskine vil vise en afkalknings notifikation på din kaffemaskine når det er tid til afkalkning.
 • Det tager ca. 15 min at afkalke din Nespresso Creatista kaffemaskine.

Nespresso Creatista maskine

 1. Drej knappen, så det lille display viser “vedligeholdelse” og vælg dette. Derefter vælg “afkalkning” for at starte afkalkningsprogrammet.
 2. Herfra følger du blot instrukserne fra maskinens display.
 3. Tøm kapselmagasinet for kapsler (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe).
 4. Drej knappen for at gå videre
  1. Tøm og rens kapselbeholderen
  2. Tøm og rens drypbakken
  3. Tøm og rens vandbeholderen
 5. Fyld vandbeholderen op, med postevand, til “descale” markering på siden.
 6. Hæld herefter en afkalkningsblanding i samme vandbeholder.
 7. Sørg for at kapselbeholder og drypbakke er sat på plads i maskinen.
 8. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen og damphanen (f.eks. en skål eller lign.).
 9. Tryk ‘start’ for at starte afkalkningsprocessen.
 10. Vent nu til hele blandingen er løbet igennem og tøm 1-liter beholder, kapselbeholder og drypbakken.
 11. Tøm maskinens vandbeholder og rens den grundigt, så der ikke sidder mere afkalkningsmiddel.
 12. Genopfyld maskinens vandbeholder, så der ikke kan være mere i, placér 1-liters beholderen under kaffehanen og damphanen igen og tryk ‘start’ for at begynde første rensning af maskinen.
 13. Når alt vandet er løbet igennem, så tømmer du endnu engang 1-liters beholder, kapselbeholder og drypbakken og derefter placerer 1-liters beholderen under kaffehanen og damphanen.
 14. Tryk ‘start’ for at begynde anden rensning af maskinen.
 15. Når vandet er løbet igennem, tømmer og renser du vandbeholder, kapselbeholder og drypbakke.
 16. Fyld derefter kaffemaskinens vandbeholder op.
 17. Din Nespresso® Creatista (eller Creatista Plus) maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Lattissima One

Afkalkning af Nespresso® Lattissima One maskine

Nyttig info: 

 • Det tager ca. 20 min at afkalke din Nespresso Lattissima One maskine.
 • Din Lattissima One kaffemaskine skal afkalkes når ‘descaling’ lampen lyser orange.

Nespresso Lattissima One maskine

 1. Sluk din Nespresso Lattissima One kaffemaskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler:
  1. Tøm kapselmagasinet (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), 
  2. Tøm kapselbeholderen
  3. Tøm drypbakken.
 3. Find afkalkningsrøret fra det lille rum bag på maskinen (bag vandbeholderen) og indsæt det i dampudgangen.
 4. Herefter sætter maskinen sig selv i afkalkningstilstand.
  1. Det kan ses ved at ‘descaling’-lampen blinker orange
  2. og Espresso knappen lyser hvidt
 5. Hæld en afkalkningsblanding i maskinens vandbeholder, samt 500ml (0,5 liter) postevand.
 6. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen (f.eks. en skål eller lign.), som dækker både kaffehanen og afkalkningshanen (den du manuelt satte på).
 7. Tryk derefter på den lysende espresso knap oven på maskinen, og vent til hele afkalkningsblandingen er løbet igennem maskinen.
 8. Når det hele er løbet igennen, så vil espresso knappen igen lyse hvidt.
 9. Tøm og rens kapselbeholderen, drypbakken og vandbeholderen
 10. Fyld den derefter helt op med postevand og klik igen på ‘espresso knappen’ for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt (husk at stil 1-liters beholderen under kaffehanen).
 11. Når rensningsprocessen er slut, så slukker maskinen automatisk.
 12. Placér afkalkningshanen i rummet bag på maskinen
 13. Din Nespresso® Lattissima One maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Expert

Afkalkning af Nespresso® Expert maskine

Nyttig info: 

 • Afkalk din Nespresso Expert kaffemaskinen mindst én gang årligt eller efter du har brugt omkring 200 kapsler.
 • Afkalkningsprocessen tager ca. 25 min.
 • Din Nespresso Expert kaffemaskine skal afkalkes når ‘maintenance’ lampen blinke orange.
 • Hvis du benytter Nespresso App’en så vil du også få en notifikation omkring din maskine skal afkalkes.

Nespresso Expert Kaffemaskine

 1. Sluk din Nespresso Expert kaffemaskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler:
  1. Tøm kapselmagasinet (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), 
  2. Tøm kapselbeholderen
  3. Tøm drypbakken.
 3. Hæld TO afkalkningsblandinger i maskinens vandbeholder, og fyld postevand op så der ikke kan være mere i.
 4. Sørg for slideren på toppen er lukket.
 5. Hold derefter “brygge-knappen” nede i 6 sekunder for at aktivere afkalkningsprogrammet. (Du kan se at programmet er aktiveret ved at de 2 drejehjul foran på maskinen blinker).
 6. Vælg ‘Ristretto-funktionen’ på maskinen og tryk derefter på “brygge-knappen”.
 7. Skru temperaturen op på maksimum og tryk igen på “brygge-knappen”. (‘Ristretto-lampen’ blinker for bekræftelse)
 8. Tryk derefter på “brygge-knappen” igen for at starte afkalkningen.
 9. Når maskinen stopper og “maintenence” knappen blinker – så tøm beholderen og drypbakken.
 10. Sæt dem tilbage og tryk igen på “brygge-knappen” for at forsætte.
 11. Når maskinen stopper – tøm og rens beholderen, drypbakken og vandbeholderen.
 12. Fyld derefter vandbeholderen op med 1,2 liter vand og tryk igen på “brygge-knappen” for at forsætte.
 13. Din maskinene slukker automatisk når den er færdig. (Vær opmærksom på at du kan trykke på “brygge-knappen” for at pause programmet og tømme beholderen. For at fortsætte trykker du igen på “brygge-knappen”)
 14. Din Nespresso® Expert maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Pixie

Afkalkning af Nespresso® Pixie maskine

Nespresso Maskine Pixiec Medium

 1. Sørg for, at maskinen er slukket.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen.
 4. (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen)
 5. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 6. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 7. Tænd din Nespresso® Pixie maskine og vent til de 2 knapper stopper med at blinke.
 8. Hold nu de 2 knapper nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil de 2 knapper blinke hurtigt for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 9. Klik nu på ‘Lungo knappen’ (den store kop) for at starte afkalkningsprocessen.
 10. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 11. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på ‘Lungo knappen’ for at køre blandingen igennem Nespresso@ Pixie maskinen endnu en gang.
 12. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 13. Fyld den derefter helt op med rent vand og klik igen på ‘Lungo knappen’ for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 14. Skyl drypbakken.
 15. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen at holde de 2 knapper nede i 3 sekunder.
 16. Din Nespresso® Pixie maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Citiz

Afkalkning af Nespresso® Citiz maskine

Nespresso Maskine Citiz

 1. Tænd din maskine
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen).
 4. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Vent til de 2 knapper stopper med at blinke og hold dem derefter nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil de 2 knapper blinke hurtigt for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 7. Klik nu på ‘Lungo knappen’ (den store kop) for at starte afkalkningsprocessen.
 8. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 9. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på ‘Lungo knappen’ for at køre blandingen igennem Nespresso® Citiz maskinen endnu en gang.
 10. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 11. Fyld den derefter helt op med rent vand og klik igen på ‘Lungo knappen’ for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 12. Skyl drypbakken.
 13. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen at holde de 2 knapper nede i 3 sekunder.
 14. Din Nespresso® Citiz maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® U

Afkalkning af Nespresso® U maskine

(For Nespresso® U maskiner med serienummer under 13142 – som er de første 5 cifre på strejkoden)

 1. Nespresso Maskine USørg for, at maskinen er slukket.
 2. Tøm kapselbe-
  holderen og drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen).
 4. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Tænd din Nespresso® U maskine, ved enten at åbne slideren eller trykke på en knap og vent til knapperne stopper med at blinke.
 7. Hold nu alle 3 knapper nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil de 3 knapper blinke hurtigt og maskinen lave en bip lyd for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 8. Hvis slideren er lukket, tryk blot på en knap for at starte afkalkningprogrammet.
 9. Er slideren åben, blot luk den for at starte afkalkningsprogrammet.
 10. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 11. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på en knap for at køre blandingen igennem Nespresso® U maskinen endnu en gang.
 12. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 13. Fyld den derefter helt op med rent vand, og klik igen på en knap for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 14. Skyl drypbakken.
 15. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen, at holde de 3 knapper nede i 3 sekunder.
 16. Din Nespresso® U maskine er nu afkalket og klar til brug.

(For Nespresso® U maskiner med serienummer over 13142 – som er de første 5 cifre på strejkoden)

 1. Sørg for, at maskinen er slukket.
 2. Tøm kapselbeholderen og drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen).
 4. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Tænd din Nespresso® U maskine, ved trykke på en knap og vent til knapperne stopper med at blinke.
 7. Hold nu alle 3 knapper nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil maskinen lave en bip lyd for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 8. Åben slideren.
 9. Hold nu igen alle 3 knapper nede samtidig i 3 sekunder og derefter vil maskinen lave en bip lyd igen og de 3 knapper blinke.
 10. Start afkalkningsprogrammet ved at lukke slideren igen.
 11. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 12. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på en knap for at køre blandingen igennem Nespresso® U maskinen endnu en gang.
 13. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 14. Fyld den derefter helt op med rent vand, og klik igen på en knap for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 15. Skyl drypbakken.
 16. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen, at holde de 3 knapper nede i 3 sekunder.
 17. Din Nespresso® U maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Lattissima Touch

Afkalkning af Nespresso® Lattissima Touch maskine

Nespresso Lattissima Touch Maskine

 1. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 2. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 3. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 4. Påsæt afkalkningsrøret til dampsystemet foran på maskinen, hvor du normalt sætter mælken beholderen til (afkalkningsrøret finder du bag opbevaringslågen foran på maskinen, som befinder sig nedenunder der, hvor man tilslutter mælkebeholderen).
 5. Ved påsættelse af afkalkningsrøret, så aktiverer maskinen selv afkalkningsprogrammet, som indikeres ved at ‘descaling’ lyset blinker og mælkeskum knappen lyser hvidt.
 6. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller fad, under kaffehanen og afkalkningsrøret.
 7. Tryk på “mælkeskum” knappen for at starte afkalkningen af din Nespresso® Lattissima Touch maskine.
 8. Når blanding er løbet helt igennem og “mælkeskum” knappen lyser hvidt, er din Lattissima Touch afkalket og skal blot skylles.
 9. Rens nu vandbeholderen og kapselbeholderen, samt drypbakken ved at skylle dem grundigt.
 10. Fyld vandbeholderen med vand og tryk igen på “mælkeskum” knappen.
 11. Når hele afkalkningsprogrammet er færdigt slukker maskinen automatisk.
 12. Fjern afkalkningsrøret og læg det tilbage i opbevaringslågen.
 13. Din Nespresso® Lattissima Touch maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Lattissima+

Afkalkning af Nespresso® Lattissima+ maskine

Nespresso Lattissima+ Maskine

 1. Tænd din maskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i, når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 4. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 5. Påsæt afkalkningsrøret til dampsystemet foran på maskinen, hvor du normalt sætter mælken beholderen til (afkalkningsrøret finder du bag opbevaringslågen foran på maskinen, som befinder sig nedenunder der, hvor man tilslutter mælkebeholderen).
 6. Cappuccino (den nederst til højre) knappen vil nu blinke orange for at indikere afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 7. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller fad, under kaffehanen og afkalkningsrøret.
 8. Start afkalkningsprogrammet ved at trykke på cappuccino knappen igen.
 9. Når kun cappuccino knappen blinker igen og blandingen er løbet helt igennem er afkalkningen færdig.
 10. Tøm drypbakken, skyl grundigt vandbeholderen og hæld den brugte afkalkningsblanding ud og placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen.
 11. Fyld vandbeholderen bag på maskinen igen og tryk på cappuccino knappen for at skylle maskinen igennem.
 12. Afkalkningsprogrammet er færdigt når knapperne stopper med at blinke.
 13. Fjern afkalkningsrøret og læg det tilbage bag opbevaringslågen foran og tøm drypbakken igen.
 14. Din Nespresso® Lattissima+ maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Lattissima og Lattissima Premium

Afkalkning af Nespresso® Lattissima og Lattissima Premium maskine

Nespresso Lattissima Premium Maskine

 1. Tænd din maskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Sæt varmtvandsdyssen på foran.
 4. Fyld vandbeholderen under maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Placér nu en 600 ml beholder under kaffehanen (f.eks. et stort glas) og tilsvarende under varmvandsdysen.
 7. For at aktiverer afkalkningsprogrammet, vent til knapperne stopper med at blinke.
 8. Hold derefter Macchiato og Lungo knapperne (de 2 øverste på Premium og 2 nederste på de alm. Lattissima) nede i 5 sekunder, hvorefter Lungo knappen vil blinke.
 9. Klik nu på Lungo knappen for at starte afkalkningen.
 10. Når kun Lungo knappen begynder, at blinke igen er blandingen kørt igennem maskinen.
 11. Tøm drypbakken og skyl grundigt vandbeholderen.
 12. Fyld vandbeholderen helt op og tøm de 2 glas med den brugte afkalkningsblanding og placér dem igen under kaffehanen og varmvandsdysen.
 13. Klik igen på Lungo knappen for at skylle maskinen igennem.
 14. Når afkalkningen er helt færdig stopper maskinen selv.
 15. Husk at tøm drypbakken igen.
 16. Din Nespresso® Lattissima Premium maskine er nu afkalket og klar til at brygge dejlige og smagfulde kaffekapsler til dig.

Nespresso® Maestria

Afkalkning af Nespresso® Maestria maskine

Nespresso Maestra Maskine

 1. Sørg for, at maskinen er slukket.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Sæt Espresso knappen (den venstre) på position 4.
 4. Sæt Lungo knappen (den højre) på position 1.
 5. Aktivér afkalkningsprogrammet ved at holde Espresso knappen nede mens du tænder maskinen.
 6. Fyld vandbeholderen helt op.
 7. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 8. Placér en 750 ml beholder under kaffehanen og tilsvarende under dampdysen.
 9. Drej håndtaget over på “damp” (drej helt til højre).
 10. Tryk på Lungo knappen for at starte afkalkningsprogrammet på din Nespresso® Maestria maskine.
 11. Når lyset mellem knapperne stopper med at blinke er afkalkningen færdig.
 12. Hæld det brugte afkalkningsmiddel ud og placér igen de 2 beholder samme sted.
 13. Skyl grundigt vandbeholderen og fyld den op med vand og tøm drypbakken.
 14. Sæt Lungo knappen på position 2 og tryk på den.
 15. Det rene vand skyller nu maskinen.
 16. Når damp lyset midt på maskinen lyser grønt, er afkalkningen færdig.
 17. Sæt damphåndtaget på ‘off’.
 18. Tøm igen drypbakken.
 19. Din Nespresso® Maestria maskine er nu afkalket og klar til at brygge dejlige og smagfulde kaffekapsler til dig.

Nespresso® Gran Maestria

Afkalkning af Nespresso® Gran Maestria maskine

Nespresso Gran Maestra Maskine

 1. Sørg for, at maskinen er slukket.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Sæt Espresso knappen (den venstre) på position 4.
 4. Sæt Lungo knappen (den højre) på position 1.
 5. Aktivér afkalkningsprogrammet ved at holde Espresso knappen nede mens du tænder maskinen.
 6. Fyld vandbeholderen helt op.
 7. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 8. Placér en kop med bunden i vejret på kopvarmeren.
 9. Tryk koppen ned for at starte afkalkningen af kopvarmeren. OBS! For at undgå at brænde dig – brug her en klud eller viskestykke til at trykke koppen ned med, da koppen kan blive varm.
 10. Tøm drypbakken når den er fuld.
 11. Gentag nu skridt 9 indtil det midterste lys foran på maskinen stopper med at blinke og lyser grøn, og Lungo knappen lyser grøn.
 12. Tøm igen drypbakken.
 13. Placér en 1.5-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen.
 14. Tryk på Lungo knappen for at starte afkalkningsprogrammet på din Nespresso® Gran Maestria maskine.
 15. Når afkalkningsblandingen er færdig med at løbe igennem maskinen, vil det venstre lys foran på maskinen begynde at blinke i stedet for det højre.
 16. Skyl grundigt drypbakken og maskinens vandbeholder, fra bagsiden af maskinen.
 17. Fyld vandbeholderen op igen og drej Lungo knappen ned på position 2.
 18. Placér igen en kop med bunden i vejret på kopvarmeren – og igen med en klud eller viskestykke Tryk koppen ned for at begynde gennemskylning af din Nespresso® Gran Maestria maskine.
 19. Tøm drypbakken når den er fuld.
 20. Gentag nu skridt 19 indtil det midterste lys foran på maskinen stopper med at blinke og lyser grøn og Lungo knappen lyser grøn.
 21. Placér igen en 1.5-liters beholder under kaffehanen.
 22. Tryk på igen på Lungo knappen for skylle maskinen.
 23. Når vandet er løbet igennem din maskine, er afkalkningsprogrammet færdigt.
 24. Tøm igen drypbakken.
 25. Din Nespresso® Gran Maestria maskine er nu afkalket og klar til brug.

Nespresso® Essenza

Afkalkning af Nespresso® Essenza maskine

Nespresso Essenza Maskine

 1. Tænd din maskine
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen).
 4. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Vent til de 2 knapper stopper med at blinke og hold dem derefter nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil de 2 knapper blinke hurtigt for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 7. Klik nu på ‘Lungo knappen’ (den store kop) for at starte afkalkningsprogrammet.
 8. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 9. Placér igen den 1-liters beholder under kaffehanen og klik derefter igen på ‘Lungo knappen’ for at køre blandingen igennem Nespresso® Essenza maskinen endnu en gang.
 10. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 11. Fyld den derefter helt op med rent vand og klik igen på ‘Lungo knappen’ for, at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 12. Skyl drypbakken.
 13. Afslut nu afkalkningsprogrammet ved igen at holde de 2 knapper nede i 3 sekunder.
 14. Din Nespresso® Essenza maskine er nu afkalket og klar til at brygge dejlig og smagfulde kaffekapsler til dig.

Nespresso® Le Cube

Afkalkning af Nespresso® Le Cube maskine

Nespresso Le Cube Maskine

 1. Tænd din maskine.
 2. Tøm maskinen for kapsler i dens magasin (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), kapselbeholderen og tøm drypbakken.
 3. Placér en 1-liters beholder som f.eks. en skål eller et køkken målebære, under kaffehanen (Bemærk: det vand og afkalkningsmiddel som kommer i 1-liters beholderen skal bruges igen).
 4. Fyld vandbeholderen på selve maskinen med 500 ml vand.
 5. Hæld nu afkalknings blandingen i samme vandbeholder.
 6. Vent til de 2 knapper stopper med at blinke og hold dem derefter nede samtidig i 3 sekunder. – Derefter vil de 2 knapper blinke hurtigt for at indikere, at afkalkningsprogrammet er aktiveret.
 7. Klik nu på ‘Lungo knappen’ (den store kop) for at starte afkalkningsprogrammet.
 8. Når blandingen er løbet igennem, genopfylder du vandbeholderen med samme brugte blanding fra 1-liters beholderen.
 9. Placér igen 1-liters beholderen under kaffehanen og klik derefter igen på ‘Lungo knappen’ for at køre blandingen igennem Nespresso® Le Cube maskinen endnu en gang.
 10. Rens nu vandbeholderen ved at skylle den grundigt.
 11. Fyld den derefter helt op med rent vand, og klik igen på ‘Lungo knappen’ for at køre det igennem maskinen og skylle den indvendigt.
 12. Skyl drypbakken.
 13. Afslut nu afkalkning programmet ved igen, at holde de 2 knapper nede i 3 sekunder.
 14. Din Nespresso® Le Cube maskine er nu afkalket og klar til at brygge dejlige og smagfulde kaffekapsler til dig.

Nespresso® Vertue & VertuePlus

Afkalkning af Nespresso® Vertue kaffemaskine

Nyttig info: Når det er tid til at afkalke din Nespresso Vertue kaffemaskine, så vil knappen ovenpå både lyse grøn og rød samtidig. (Vær opmærksom på at efter den lyser på denne måde, så kan man kun brygge få kopper kaffe, før man skal afkalke maskinen.

Nespresso VertuePlus Kaffemaskine

 1. Tænd din Nespresso Vertue eller VertuePlus kaffemaskine.
 2. Tøm kapselmagasinet (der hvor du lægger din kapsel i når du laver kaffe), 
 3. Derefter tryk håndtaget ned i 3 sekunder for at slukke maskinen.
 4. Tøm drypbakken og kapselbeholderen.
 5. Hæld én afkalkningsblanding i maskinens vandbeholder, og fyld den op med mindst 500ml (0,5 liter) postevand.
 6. For at aktivere komme ind i “menuen”; hold både knappen ovenpå maskinen og håndtaget nede i 3 sekunder (herefter vil knappen ovenpå blinke orange).
 7. Tryk på håndtaget ned én gang for at aktivere afkalkningsprogrammet.
 8. Placér en 1-liters beholder under kaffehanen.
 9. Tryk på knappen ovenpå maskinen for at starte programmet
 10. Maskinen stopper automatisk når programmet er færdigt.
 11. Så længe knappen ovenpå maskinen blinker orange, så er afkalkningsprogrammet igang.
 12. Når den er færdig renses maskinens vandbeholder og drypbakke.
 13. Fyld vandbeholderen op med med vand igen.
 14. Tryk på knappen ovenpå for at fortsætte.
 15. Når vandet er løbet igennem holdes både knappen ovenpå og håndtaget nede i 3 sekunder for at afslukke afkalkningsprogrammet.
 16. Lad maskinen køle i 10 minutter
 17. Den Nespresso Vertue kaffemaskine er nu afkalket og klar til brug.